Ce reprezintă nZEB


“Clădire cu consum de Energie aproape Zero (nZEB: nearly Zero-Energy Building) este o clădire cu o performanţă energetică foarte ridicată. Necesarul de aproape zero sau foarte redus de energie trebuie acoperit într-o măsură cât mai mare din surse regenerabile de energie, inclusiv din instalaţii de producere a energiei regenerabile la faţa locului sau în apropiere.”

DPEC revizuită, Articolul 2