Beneficii


Beneficii pentru sectorul hotelier

neZEH
oferă un avantaj competitiv pentru hotelurile IMM, care reprezintă 90% din piaţa hotelieră europeană, dar şi beneficii pentru întreaga industrie hotelieră prin:

  • Economii de energie şi reducerea costurilor operaţionale
  • Poziţionare unică pe o piaţă extrem de competitivă
  • Imagine şi servicii îmbunătăţite pentru clienţi
  • Acces la un nou segment de piaţă dedicat "sustenabilităţii", format atât din clienţi, cât şi din instituţii
  • Creşterea confortului ca valoare adăugată pentru clienţii hotelurilor
  • Atingerea obiectivelor în privinţa Responsabilităţii Sociale Corporative; sustenabilitatea mediului înconjurător, a dimensiunilor sociale şi economice.

Beneficii pentru Comunitatea UE

neZEH va creşte gradul de conştientizare şi cunoaştere a conceptului nZEB la nivel regional, naţional şi european şi va promova susţinerea politicilor nZEB. Astfel va contribui la:

  • Sensibilizarea autorităţilor naţionale pentru a pune în practică politici care să sprijine IMM-urile în procesele de renovare pentru a deveni nZEB
  • Realizarea de investiţii în valoare de 190 mil. € pentru energie durabilă până în anul 2020
  • Crearea de noi meserii „verzi”
  • Reducerea emisiilor de GES până la 100.000 tCO2 e/an până în anul 2020.