HOTELURI APROAPE ZERO ENERGIE

 
Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul final de energie și 36% din emisiile de gaze cu efect de seră din Europa, prin urmare acestea prezintă un potențial ridicat de economisire a energiei. Lucrările de renovare la scară largă în scopul obținerii de consumuri aproape Zero Energie ocupă primul loc în cadrul politicilor UE.

Inițiativa europeană Hoteluri aproape Zero Energie (neZEH) are ca scop accelerarea ratei de renovare a hotelurilor existente, pentru ca acestea să devină Clădiri aproape Zero Energie prin:
• acordarea de consultanţă tehnică proprietarilor de hoteluri care şi-au luat acest angajament
• demonstrarea profitabilităţii, fezabilităţii şi sustenabilităţii investiţiilor spre un nivel de consumuri aproape Zero Energie
• organizarea activităţilor de instruire şi formare.

neZEH vine ca răspuns la Directiva Europeană privind Performanţa Energetică a Clădirilor (2010/31/UE, DPEC revizuită), contribuind în mod direct la obiectivele UE 2020 şi sprijinind Statele Membre în planurile naţionale privind creşterea numărului de clădiri nZEB.

Iniţiativa neZEH se desfăşoră pe o perioadă de 3 ani (2013-2016) şi este co-finanţată prin Programul Energie Inteligentă Europa (IEE), al Comisiei Europene. 

Citește mai mult despre inițiativa neZEH

16 Hoteluri din Europa vor beneficia de asistență tehnică pentru a deveni neZEH.