ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας έτσι σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Τα έργα ανακαίνισης κτιρίων προς μηδενική ενεργειακή κατανάλωση βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής και Εθνικής πολιτικής με στόχο τη δραματική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050.

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία neZEH (Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Nearly Zero Energy Hotels) έχει υποστηρίξει έργα ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας σε υφιστάμενα ξενοδοχεία μέσω:

  • τεχνικής βοήθειας σε ξενοδόχους για μετατροπή των κτιρίων τους σε Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
  • επιδεικτικών έργων για την τεκμηριώση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας σχετικών επενδύσεων
  • δράσεων κατάρτισης και ενίσχυσης δεξιοτήτων.

Το neZEH στηρίζει τους στόχους της  Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2010/31/ΕΕ, αναδιατύπωση), ενισχύοντας τα Κράτη Μέλη για την επίτευξη τόσο των δεσμευτικών ευρωπαϊκών στόχων για το 2020 και το 2050 όσο και των εθνικών στόχων για αύξηση των κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. 

Η πρωτοβουλία  neZEH συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Δράσεις, εργαλεία και αποτελέσματα neZEH


16 Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης  ως παραδείγματα καλής πρακτικής στην Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τους πρωτοπόρους neZEH.