Scopul neZEH


neZEH încurajează și propune soluții concrete pentru proprietarii de hoteluri din UE care doresc să atingă standardul de Hotel aproape Zero Energie. Furnizând consultanță tehnică pentru renovări nZEB (Clădiri aproape Zero Energie), dovedind sustenabilitatea unor astfel de proiecte și promovând liderii, neZEH are obiectivul ambițios de a conștientiza peste 15.000 de hoteluri în toată Europa, angajându-le în strategia Clădiri aproape Zero Energie a Uniunii Europene.

neZEH va prezenta exemple de bună practică din Europa, influențând astfel industria hotelieră să se îndrepte spre standardul aproape Zero Energie, contribuind în paralel la efortul Uniunii Europene de reducere a emisiilor de CO2, aducând economii de până la 95.000 tCOe/an până în anul 2020.

Rezultate așteptate
Beneficii pentru sectorul hotelier și pentru Comunitatea UE
Contactați-ne