Nära Nollenergihotell

Byggnader står idag för 40% av den totala energiförbrukningen och står för 36% av utsläppen av växthusgaser i Europa, därför representerar detta område en stor potential för energibesparing. Storskaliga renoveringar av befintliga byggnader mot nollenergistandard utgör grunden inom EU och nationella policys.

EU-initiativet
Nära Nollenergihotell (neZEH) syftar till att påskynda hastigheten av storskaliga renoveringar av befintliga hotell i Nära Nollenergibyggnader genom att:
• erbjuda teknisk rådgivning till engagerade hotellägare
• visa nZEB flaggskeppsprojekt inom den europeiska besöksnäringen
• genomföra tränings- och kapacitetsbildande aktiviteter.

neZEH är en lösning till EU direktivet om byggnaders energiprestanda (European Directive on the energy performance of buildings 2010/31/EU, EPBD recast), som direkt bidrar till EU2020 och 2050-målen samt stödjer EUs medlemsstater i deras respektive nationella planer för att öka antalet nZEBs.

neZEH initiativet pågår under tre år (2013-2016) och samfinansieras av programmet Intelligent Energy Europe Programme (IEE) av Europeiska kommissionen. 

Läs mer om neZEH-initiativet

16 Hotell i Europa kommer att dra nytta av teknisk hjälp för att bli neZEH.