GOTOVO NULA ENERGETSKI HOTELI

Zgrade troše 40% ukupne energije ispuštajući 36% stakleničkih plinova u Europi, te zbog toga predstavljaju veliki potencijal za uštedu energije. Opsežno renoviranje zgrada zbog ostvarenja gotovo nula energetskog standarda je u EU i državnoj politici u prvom planu.
Europskoj inicijativi Gotovo Nula Energetski Hoteli (neZEH) je u cilju ubrzati opsežne obnove postojećih hotela u Gotovo Nula Energetske Zgrade (nZEB) i zbog toga će:
• predanim hotelijerima pružati tehničke savjete
• demonstrirati vodeće nZEB projekte Europskog hotelijerstva
• organizirati obuke i aktivnosti izgradnje kapaciteta.

neZEH je odgovor  na Europsku Direktivu o energetskoj učinkovitosti zgrada (2010/31/EU, EPBD preinaka), koja direktno pridonosi ciljevima za EU 2020 i 2050, te podupire Države Članice u njihovim nacionalnim  planovima za povećanje broja nZEB-a.

neZEH inicijativa traje tri godine (2013-2016) i sufinancirana je od strane programa Inteligentna energija u Europi (IEE) Europske komisije.

Saznajte više o neZEH inicijativi

16 hotela u Europi imaju koristi od tehničke pomoći kako bi postali neZEH.