Prednosti


Prednosti za hotelijerski sektor
neZEH nudi MSP hotelima konkurentnu prednost koja predstavlja 90% europskog ugostiteljskog tržišta i doprinosi cjelokupnoj ugostiteljskog industriji:

  • uštedom energije i smanjenjem operativnih troškova
  • jedinstvenim pozicioniranjem na visoko konkurentnom tržištu
  • poboljšanim ugledom i uslugama za goste
  • pristupom novom tržišnom segmentu "održivosti", kako za pojedince tako i za tvrtke
  • povećanjem vjernosti gosta s povišenim komforom smještaja i obogaćujućim iskustvom
  • ispunjenim ciljevima vezanim za korporativnu društvenu odgovornost; okoliša, te društvenu i ekonomsku održivost.

Prednosti za EU zajednicu
neZEH će podići svijest i znanje o nZEB konceptu na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, te će promovirati usvajanje nZEB politike.
Na taj način će pridonijeti:

  • motivaciji vlasti za prakticiranje politike koja podržava MSP-ove u procesu energetske obnove da postanu nZEB B 
  • 80-190 milijuna € investicija u održivu energiju do 2020.
  • stvaranju novih zelenih poslova
  • redukciji emisije stakleničkih plinova do 100.000 tCO2e/god do 2020.