neZEH info


neZEH brošura za motiviranje vlasnika hotela na  engleskom , hrvatskom  ,  grčkom , francuskom , talijanskom , rumunjskom , španjolskom

neZEH poster na engleskom , hrvatskom , grčkom , francuskom , talijanskom , rumunjskom , španjolskom

neZEH brošura na engleskom , hrvatskom , francuskom , grčkom , talijanskom , rumunjskom , španjolskom , švedskom

Gotovo nula energetske zgrade: Primjena u mediteranskim hotelima, Energia Procedia, studeni 2013.

neZEH priopćenje za tisak

Zašto postati neZEH: engleski , hrvatski , francuski , grčki , talijanski , rumunjski , španjolski , švedski

Investirajte u održivost. Povećajte konkurentnost Vašeg hotela: engleski , hrvatski , francuski , grčki , talijanski , rumunjski , španjolski , švedski

Pridružite se neZEH mreži:  engleski , hrvatski , francuski , grčki , talijanski , rumunjski , španjolski  ,  švedski

Info stranica za potencijalne pilot projekte hotela

"Gotovo nula energetski hotel - od Europske politike do stvarnih primjera: ne ZEH pilot hoteli" - Objavljen rad iz energije u zgradama 2014 konferencijski postupak

Održivi i konkurentski hoteli kroz energetsku inovaciju, međunarodna konferencija gotovo nula energetski hoteli 2015 engleski , španjolski , francuski , grčki , švedski

16 gotovo nula energetskih hotela inspirira Europu kako bi postigli gotovo nula energetske ciljeve