Što je nZEB?


Gotovo nula energetska zgrada (nZEB) je zgrada koja ima vrlo visoke energetske standarde. Gotovo nula ili vrlo mala količina potrebne energije trebala bi u velikoj mjeri biti pokrivena od obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora proizvedenih na lokaciji ili u blizini.”
EPBD preinaka, članak 2