Τι κερδίζετε μετατρέποντας το ξενοδοχείο σας σε neZEH


 Η μετατροπή του ξενοδοχείου σας σε neZEH μπορεί να φέρει πολλαπλά οφέλη στην επιχείρησή
 σας:

  • Μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού σας κόστους
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υψηλή κατάταξη σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά
  • Πρόσβαση σε ένα δυναμικό τμήμα της αγοράς, αυτό των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων τουριστών και επιχειρήσεων
  • Βελτίωση της εικόνας και των υπηρεσιών σας
  • Μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία
  • Επίτευξη στόχων Εταιρικής Κονωνικής Ευθύνης
  • Αυξημένη άνεση διανομής, ως προστιθέμενη αξία για τους πελάτες σας


16 ξενοδοχεία εμπνέουν την Ευρώπη να πετύχει τους στόχους σχεδόν μηδενικής ενεργειακής
                                                                  κατανάλωσης.

                                  Μάθετε περισσότερα για τα πιλοτικά ξενοδοχεία neZEH