Βιβλιοθήκη


Μάθετε περισσότερα για την ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία, κατεβάστε τις αναφορές του έργου neZEH και πρόσφατες εκδόσεις σχετικά με τα Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. Βρείτε επίσης πρακτικούς οδηγούς και υλικό για ξενοδοχεία για βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και εφαρμογή λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ενημερωτκά έντυπα neZEH
Αποτελέσματα και εργαλεία neZEH
Εκπαιδευτικό υλικό
Νομοθεσία
Εκδόσεις