Αποτελέσματα


Οι δράσεις του neZEH είχαν ως αποτέλεσμα:

  • 16 πιλοτικά έργα σε ξενοδοχεία σε 7 χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Κροατία, Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία, Σουηδία) που αποτελούν επιτυχημένα παραδείγματα προς μίμηση για άλλες μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
  • Πρακτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες ενίσχυσης δεξιοτήτων για την υλοποίηση έργων ανακαίνισης για ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
  • Ευρωπαϊκό δίκτυο neZEH για τη διασυνδεση των ξενοδόχων με το τεχνικό κλάδο και τους παρόχους τεχνολογικών λύσεων 
  • Πρακτικό διαδικτυακό εργαλείο για ξενοδόχους για να αξιολογήσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και να εντοπίσουν λύσεις κατάλληλες για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης
  • Εργαλεία μάρκετινγκ για να υποστηρίξουν τους πρωτοπόρους ξενοδόχους να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά την επιχείρηση τους
  • Ενημερωτικές δράσεις για 56.000+ ξενοδόχους με τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν το ξενοδοχείο τους σε κτίριο σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. 
  • Προτάσεις πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, για αντιμετώπιση των εμποδίων που υπάρχουν για την αύξηση του ρυθμού ανακαινίσεων προς σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση στον ξενοδοχειακό κλάδο, οι οποίες αποτέλεσαν βάση συζήτησης σε στοχευμένη εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα και τα εργαλεία neZEH