Στόχος


Το neZEH προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για τους ξενοδόχους που επιθυμούν να μετατρέψουν το ξενοδοχείο τους σε κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Με την παροχή τεχνικής υποστήριξης, την απόδειξη της βιωσιμότητας των έργων αυτών και την προβολή των πρωτοπόρων ξενοδόχων, το neZEH κατάφερε να ευαισθητοποιήσει περισσότερους από 56.000 ξενοδόχους σε όλη την Ευρώπη να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή στρατηγική για σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια. 

Το neZEH προβάλει παραδείγματα καλής πρακτικής ξενοδοχείων nZEΒ στην Ευρώπη, παρακινώντας έτσι τον ξενοδοχειακό κλάδο και συμβάλλοντας παράλληλα στις προσπάθειες της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2, εξοικονομώντας έως και 95.000 tCO2eq/έτος μέχρι το 2020.

Αποτελέσματα
Οφέλη για τον κλάδο του τουρισμού, την κοινωνία και την Ευρώπη
Επικοινωνία