Τι είναι ένα Κτίριο σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας


Ένα κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας είναι κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για τις ενεργειακές του ανάγκες θα πρέπει να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό απο ενέργεια που παράγεται απο ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης αυτής που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ, Άρθρο 2