Το δίκτυο συνεργατών neZEH


Στην Πρωτοβουλία Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (neZEH) συμμετέχουν 10 εταίροι από 7 ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη από όλους τους συμπληρωματικούς τομείς και με σημαντική τεχνογνωσία στο αντικείμενο της πρωτοβουλίας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ξενοδοχειακού τομέα.

Συντονιστής έργου
Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Ελλάδα
  Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών - UNWTO
  Δίκτυο των Περιφερειών της Ευρώπης για Αειφόρο και Ανταγωνιστικό Τουρισμό -NECSTouR
  Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Θέρμανσης, Αερισμού και Κλιματισμού - REHVA
  Υπηρεσία Διαχείρισης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Braşov - ABMEE
Ρουμανία
  Creara Consultores S.L.
Ισπανία 
  ENERGIES 2050
Γαλλία
  Ινστιτούτο Ενέργειας Hrvoje Požar - EIHP
Κροατία
  Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione - SITI
Ιταλία
  Sustainable Innovation
Σουηδία