Οφέλη


Οφέλη για τον κλάδο του τουρισμού
Το neZEH ωφελεί το σύνολο του τουριστικού κλάδου δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις μικρομεσαίες μονάδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 90% του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην:

 • εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους
 • διάκριση τους σε μια ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά
 • βελτίωση της εικόνας και των υπηρεσιών τους
 • πρόσβαση σε ένα νέο τμήμα της αγοράς, αυτό των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων τουριστών
 • αυξημένη άνεση διαμονής, ως προστιθέμενη αξία για τους επισκέπτες τους
 • επίτευξη στόχων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα τους.Οφέλη για την κοινωνία και την Ευρώπη

Το neZEH υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενισχύοντας τη γνώση και το ενδιαφέρον για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων έργων. Στηρίζει την:

 • ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων για την υλοποίηση ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας προκειμένου να μετατρέψουν τα κτίρια τους σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
 • υλοποίηση επενδύσεων βιώσιμης ενέργειας, 80-190 εκατ. € ως το 2020
 • δημιουργία νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας
 • μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως και 100.000 tCO2e/έτος, μέχρι το 2020.