Vad är en nZEB


"En nära nollenergibyggnad (nZEB) är en byggnad som har väldigt hög energiprestanda. Den nästan noll eller väldigt låga mängden energi som krävs ska täckas till väldigt stor del av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikäller som produceras på plats eller väldigt nära."

EPBD recast, Artikel 2