neZEH Konsortiet


Projektet Nearly Zero Energy Hotels (neZEH) drivs av ett konsortsium som består av 10 engagerade partners från 7 EU-medlemsländer. Inom konsortiet finns en mängd erfarenheter från olika kompletterande områden som syftar till att bygga upp en integrerad strategi, anpassad till behoven för hotellbranschen .

 Projektkoordinator
 Technical University of Crete, School of Environmental Engineering
 Renewable and Sustainable Energy Systems Lab
 Grekland
   United Nations World Tourism Organization
   Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism
   Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations
   Agency of Braşov for Energy Management and Environment Protection
 Rumänien
   Creara Consultores S.L.
 Spanien
   ENERGIES 2050
 Frankrike
   Energy Institute Hrvoje Požar
 Kroatien
   Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione
 Italien
   Sustainable Innovation
 Sverige