Varför bli ett neZEH


 Att bli ett neZEH ger stora fördelar för ditt hotell, du får...

  • Energibesparingar och minskade driftskostnader
  • Unik positionering på en konkurrensutsatt marknad
  • Förbättrad image och service för gäster
  • Tillgång till ett helt nytt "grönt" marknadssegment inom turistnäringen, både avseende individer och företag
  • Ökad komfort för hotellens gäster
  • Uppnådda mål för företags Corporate Social Responsibility; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.


  16 Nära Nollenergihotell som inspirera Europa att nå nära nollenergimål
                                          Läs mer om neZEH pilothotellen