Omfattning


neZEH uppmuntrar och föreslår konkreta lösningar för EUs hotellägare som vill bli ett Nära Nollenergihotell. Genom att erbjuda teknisk rådgivning till nZEB renoveringar, demonstrera hållbarheten i sådana projekt och gynna föregångare, har neZEH det ambitiösa målet att nå 15 000 europeiska hotell och engagera dem i EUs Nära Nollenergibyggnadsstrategi.

neZEH demonstrerar de bästa exemplen av neZEH byggnader i Europa, vilket påverkar hotellbranschen att röra sig mot Nära Nollenergi, vilket parallelt bidrar till EUs mål för CO2-reduktion; att spara upp till 95 000 ton COeq/år till 2020.

Förväntade resultat
Fördelar för besöksnäringen och EU
Kontakta oss