Resultat


neZEHs aktiviteter kommer att resultera i:

  • 16 pilotprojekt in 7 länder (Kroatien, Grekland, Frankrike, Italien, Rumänien, Spanien, Sverige) som demonstrerar framgångsrika exempel och utmanar fler SMEs att följa efter
  • Praktisk träning, informationsmaterial och kapacitetsbildande aktiviteter för att stödja implementering och spridning av neZEH-projektet
  • Ett europeiskt nätverk upprättas för att förenkla kunskapsutbyte mellan utbud (byggnadsbranchen) och efterfrågan (hotellägare)
  • Ett praktiskt E-verktyg utecklas vilket hotellägare kan använda för att bedöma energiförbrukningsstatus och identifiera lämpliga energieffektiviseringslösningar
  • Marknadsförings- och PR-verktyg för att hjälpa hotellen att kommunicera deras miljöprestanda och förbättra sin image
  • 15 000+ hotell ägare informerade; metodik och resultat från projektet finns tillgängligt för andra hotell att skala upp.